مرور برچسب

دعاي كميل

دعای کمیل

علامه مجلسى(ره) فرموده که دعای کمیل از بهترین دعاها است و آن دعاى خضر(ع) است حضرت امیرالمؤمنین (ع) آنرا