دانلود فایل صوتی دعاها و زیارت ها mp3

7

دانلود فایل صوتی دعاها و زیارت ها mp3 : دعای کمیل بن زیاد ، دعای توسل ، دعای ندبه ، دعای عهد ، دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل (دعای قرآن به سر گرفتن) ، دعای مجیر ، دعای جوشن کبیر ، دعای سمات ، دعای افتتاح ، دعای سحر ، دعای ابو حمزه ثمالی ، مناجات حضرت امیرالمؤمنین(ع)، حدیث شریف کساء، دعای صباح امام علی(ع) ، دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه) ، دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه) و…

برای دانلود صوتی دعاها و زیارت ها و مناجات، روی آیکون  کلیک نمایید.

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول) ۴,۰۱۹ ۰:۱۳:۲۷
۲ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم) ۳,۵۸۹ ۰:۱۱۹
۳ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم) ۳,۵۰۳ ۰:۱۱:۴۱
۴ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم) ۳,۵۷۹ ۰:۱۱۷
۵ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم) ۳,۷۳۴ ۰:۱۲:۲۸
۶ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم) ۶۴۴ ۰:۰۱۵
۷ حاج رضا بکایی ۱۲,۷۹۷ ۰:۵۴:۳۴
۸ نزار القطری ۵,۷۳۴ ۰:۲۴:۲۶
۹ کافی ۶,۹۸۸ ۰:۲۹:۴۸
۱۰ حاج مهدی منصوری ۱۰,۶۸۰ ۱:۰۰:۱۴
۱۱ عباس صالحی ۷,۷۶۲ ۰:۴۳:۵۲
۱۲ انصاریان – قسمت اول ۴,۰۶۵ ۰:۲۲:۴۹
۱۳ انصاریان – قسمت دوم ۶,۹۵۱ ۰:۳۹:۳۱
۱۴ هاشمی نژاد – قسمت اول ۴,۳۸۷ ۰:۲۴:۳۹
۱۵ هاشمی نژاد – قسمت دوم ۵,۳۱۰ ۰:۳۰:۱۱
۱۶ عبدالرضا هلالی ۲,۸۳۲ ۰:۱۵:۴۹
۱۷ حاج رضا نبوی – قسمت اول ۵,۳۵۴ ۰:۳۰:۰۹
۱۸ حاج رضا نبوی – قسمت دوم ۵,۴۴۵ ۰:۳۰:۵۷
۱۹ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۶۷۴ ۰:۱۸:۱۹
۲۰ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۲,۶۱۸ ۰:۱۷:۵۶
۲۱ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۹۱۰ ۰:۱۹:۵۷
۲۲ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۰۰۴ ۰:۲۰:۳۵
۲۳ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۲,۷۱۷ ۰:۱۸:۳۷
۲۴ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ۳,۲۴۳ ۰:۲۲:۱۴
۲۵ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۹۸۱ ۰:۲۷:۱۸
۲۶ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۱,۲۲۳ ۰:۰۶:۵۷
۲۷ دعای کمیل ۱,۸۱۲ ۰:۲۹:۲۲
۲۸ حاج مهدی سماواتی ۱,۳۸۶ ۰:۳۴:۳۶
۲۹ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۱
۳۰ حاج محمد رضا غلامرضازاده ۸,۷۹۳ ۰:۲۹:۵۹
۳۱ مرحوم کافی ۴,۳۳۴ ۰:۲۹:۳۱
دعای توسل
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ رستگار ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۲ عبدالرضا هلالی ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۳ حاج مهدی منصوری ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۴ سید مهدی میرداماد ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۵ حاج مهدی سلحشور ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۶ سازگار ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۷ حاج حسین سازور ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۸ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۰ حاج صادق آهنگران ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۱ سید ولید المزیدی ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۲ فرهمند ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶
دعای ندبه
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ انصاریان ۸,۹۵۹ ۰:۵۰:۵۶
۲ کافی ۵,۶۲۰ ۰:۳۱:۳۸
۳ حاج سعید حدادیان ۷,۰۶۴ ۰:۳۹:۵۴
۴ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۴,۲۵۷ ۰:۲۳:۵۵
۵ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۳۷۷ ۰:۳۰:۳۴
۶ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۳۷۲ ۰:۱۸:۰۹
۷ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۸ ۰:۱۷:۵۹
۸ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۹۱ ۰:۲۰:۵۴
۹ فرهمند ۴,۰۰۵ ۰:۲۶:۲۵
دعای عهد
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۳,۵۵۴ ۰:۱۰:۰۶
۲ فرهمند ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ دعای عهد ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۴ سید ولید المزیدی ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷
--> نوشته های بیشتر...

دعای علقمه

Prophet Muhammad

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ۶٫۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ۷٫۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶
دعای مجیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۴,۶۱۲ ۰:۱۹:۳۹
۲ حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۳ حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۴ حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷
دعای جوشن کبیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی (جدید) ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰
دعای سمات
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۳,۱۰۰ ۰:۱۷:۳۶
۲ کافی ۲٫۲۷۰ ۰:۰۵:۲۲
۳ فرهمند ۳,۵۶۱ ۰:۱۵:۱۱
دعای افتتاح
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۲,۱۶۳ ۰:۵۱:۵۲
۲ حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۳ حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۴ حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۵ حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۶ دعای افتتاح ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۷ شیخ باقر مقدسی ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲
دعای سحر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ موسوی قهار ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲
دعای ابو حمزه ثمالی
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ سید حسن نصرالله ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج رضا بکایی (قسمت اول) ۱۲,۴۶۹ ۰:۵۳:۱۰
۳ حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ۹,۵۹۹ ۰:۴۰:۵۵
۴ حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ۱۱,۶۶۷ ۰:۴۹:۴۵
۵ حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ۸,۳۲۶ ۰:۳۵:۳۰
۶ حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ۸,۷۸۶ ۰:۳۷:۲۷
۷ حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ۷,۴۶۲ ۰:۳۱:۴۸
۸ حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ۱۱,۴۸۳ ۰:۴۸:۵۸
۹ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۱۰ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۱۱ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۱۲ میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۳ میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۴ میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۵ میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۶ میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۷ میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۸ رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۹ رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۲۰ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۲۱ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۲۲ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۲۳ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۲۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۲۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۲۶ حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۷ حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲
مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ میثم مطیعی – جدید ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ حاج رضا بکایی ۵,۹۲۹ ۰:۲۵:۱۶
۳ حاج مهدی سماواتی ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۴ حاج مهدی سماواتی ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹
۵ فرهمند ۳,۱۲۱ ۰:۱۳:۱۸
حدیث شریف کساء
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج سعید حدادیان ۸,۰۱۸ ۰:۴۵:۱۹
۲ کافی ۲,۱۶۴ ۰:۱۲:۰۱
۳ حاج مهدی سماواتی ۶,۹۵۳ ۰:۲۳:۳۳
۴ حدیث شریف کساء – ۱ ۱,۸۰۰ ۰:۲۹:۱۲
۵ حدیث شریف کساء – ۲ ۹۳۷ ۰:۱۵:۰۹
دعای صباح امام علی (علیه السلام)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ۸۷۲ ۰:۱۴:۰۵
دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای مشلول ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷
۲ فرهمند ۳,۵۳۴ ۰:۲۰:۰۵
دعای جوشن صغیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج رضا بکایی ۱۵,۶۰۱ ۱:۰۶:۳۹
۲ شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶
۳ فرهمند ۹,۵۲۵ ۰:۴۰:۳۶
دعای فرج
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) ۱,۷۷۲ ۰:۰۱:۵۳
۲ اباذر واحدی ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۱
۳ دعای فرج ۲۲۸ ۰:۰۳:۳۶
دعای سلامتی امام زمان (ع)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ فرهمند ۴۲۷ ۰:۰۱:۴۵
ادعیه دیگر:
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
۱۳,۵۶۹ ۰:۵۷:۵۲
۲ اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۳ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱
۴ یا علی و یا عظیم … ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۵ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۶ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ۴,۵۴۷ ۰:۱۵:۲۱
۷ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ۵,۱۷۱ ۰:۱۷:۳۸
۸ دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ۴,۷۴۷ ۰:۲۰:۱۴
۹ دعای نور- فرهمند ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۶
۱۰ دعای عید غدیر- فرهمند ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۴
۱۱ دعای روز مباهله- فرهمند ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶
۱۲ دعای سریع الاجابه- فرهمند ۶۷۲ ۰:۰۲:۵۱
۱۳ آیت الکرسی- فرهمند ۵۲۲ ۰:۰۲:۱۳
۱۴ اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵ اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ۵,۹۶۹ ۰:۱۰:۱۱
۱۶ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ۴۳۳ ۰:۰۱:۵۰
۱۷ مناجات با خدا- فرهمند ۷۷۱ ۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء – فرهمند ۱,۲۶۳ ۰:۰۳:۳۴
۱۹ استغاثه به امام زمان – فرهمند ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۲۰ دعای تربت امام حسین (ع) ۱,۴۲۳ ۰:۰۳:۰۱
۲۱ دعای ناد علی – نزار قطری ۵,۱۴۰ ۰:۱۰:۵۷
۲۲ دعای معراج ۲,۶۴۷ ۰:۰۱:۵۲

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save link As را انتخاب نمایید.

لینکهای بالا برگرفته از سایت شهید آوینی می باشد. http://www.aviny.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 نظرات
 1. سارا می گوید

  ممنون عالی بود

 2. ابراهیم می گوید

  سلام باتشکربسینارعالی ممنونم

 3. Ashora.ir می گوید

  با سلام ، در منوی دعاها میتونید پیدا کنید :
  https://ashora.ir/doa-joshan-kabir/

 4. محتاج دعا می گوید

  الان دعایه جوشن کبیر کو چرا الکی چیزی که تو سایت نیس الکی میزنید
  گشتم هرچی پیدا نکردم

 5. Amir می گوید

  سلامخدا قوت 

 6. رقیه ایمان زاده فرد می گوید

  سلام عالی بود. التماس دعا

 7. محمد علی دربانی می گوید

  سلام امکان داتلوت فایل های صوتی وجود ندارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.