مرور برچسب

دعاها،دعای جوشن کبیر

دعای جوشن کبیر

دعای جوشن کبیر دعایی پر فضیلت است برای شیعیان که در آن خدا به نام‌ها و صفات گوناگون که در آیات و روایات اسلامی…