مرور برچسب

دعای افتتاح

دعای افتتاح

دعاى افتتاح به دعای ویژه‌ی شب هاى ماه رمضان یا دعای توجّه گفته می شود. از دعاهای مشهور شب‌های ماه رمضان، دعای