اهمیت زیارت امام حسین (ع) در روایات ائمه و معصومین

اهمیت زیارت امام حسین (ع) در روایات ائمه و معصومین

در روایات، به زیارت امام حسین (ع) بسیار تاکید شده است و ثواب بسیار زیادی برای آن شمرده‌اند. از جمله آنکه فرموده‌اند: هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن امام حسین علیه السلام بگیرید تا اینکه اشک بر دو گونه‌اش