واقعه عاشورا ۲۱مهرماه سال ۵۹ شمسی رخ داده است

واقعه عاشورا ۲۱مهرماه سال ۵۹ شمسی رخ داده است

طبق محاسبه مرحوم دکتر احمد بیرشک در «گاهشماری ایرانی» واقعه کربلا به حساب گاهشماری شمسی ۲۱ مهر سال ۵۹ شمسی رخ داده است. تاریخ شمسی برخلاف تاریخ قمری در تغییر نیست. موقعیت زمین نسبت به خورشید ثابت است و با