زیارت عاشورا را چگونه بخوانیم

زیارت عاشورا را چگونه بخوانیم

“حسین(ع) شخصیتی است که خداوند ثواب زیارت قبر شش گوشه او را از زیارت خانه خودش بیشتر و افزونتر قرار داده است.”  برای رسیدن به محبت و عشق و علاقه امام حسین(ع) نیز راههای گوناگون وجود دارد ولی راهی که سریعتر

چگونه چله زیارت عاشورا بگیریم

چگونه چله زیارت عاشورا بگیریم

مرحوم آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس(ره) توصیه خاصی برای قرائت زیارت عاشورا داشت و بر این باور بود با این چله زیارت عاشورای امام حسین(ع) می‌توان به حاجت‌های بسیار بزرگ و نشدنی دست یافت. همه ما حاجات دنیوی و اخروی بسیاری داریم