پیاده تا کربلا؛ نگاهی به تاریخچه پیاده‌روی اربعین

پیاده تا کربلا؛ نگاهی به تاریخچه پیاده‌روی اربعین

زیارت اربعین از اعمال مهم و وِیژه شیعیان است که هر ساله شیعیان زیادی به صورت پیاده به سوی کربلا می روند. این سنت از قدیم الایام درمیان مرسوم بوده است. علمای شیعه هم به این امر اهتمام ویژه ورزیده